Dick Houtzager werkt sinds 16 september 2019 als senior programmamanager voor het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG), dat zich inzet voor mensen met een zintuiglijke beperking. In zijn nieuwe functie richt hij zich op de ontwikkelingen in de sectoren voor mensen die doof of slechthorend en blind of slechtziend zijn.

Portret van Dick Houtzager

Dick is op een mooi moment in het programma gestapt. De sectoren zijn namelijk bezig met hun meerjarige deelsectorplannen, waarin ze vertellen hoe instellingen de komende jaren gaan samenwerken. Dick Houtzager vertelt: ‘Onderzoeksafdelingen van de verschillende organisaties gaan gezamenlijk onderzoek opzetten. Zo wordt de kracht en expertise van de betrokken instellingen gebundeld. Het is erg leuk om daarbij betrokken te zijn.’

‘Wat me trouwens opvalt in de plannen van de sectoren, is dat er rekening wordt gehouden met inclusie en participatie van mensen met een beperking. Dat vind ik erg positief! Mijn persoonlijke doel is dat er voldoende oog is voor inclusie, in zowel onderzoek als praktijk. En daar zijn de instellingen al goed mee bezig.’

VN-verdrag handicap

ZonMw is geen onbekende organisatie voor Dick. Voorheen was hij lid van het College voor de Rechten van de Mens. In die functie heeft hij op verzoek van ZonMw een quickscan gemaakt van een aantal ZonMw-programma’s. Het doel was om te toetsen in hoeverre deze programma’s voldeden aan de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap. Houtzager: ‘Uit de quickscan kwam naar voren dat bij aantal programma’s het medisch model nog te veel het uitgangspunt vormde. In die programma’s stond niet de persoon centraal, maar de ziekte of beperking. Terwijl het in het VN-verdrag Handicap juist om de mens gaat, en niet om zijn of haar beperking of ziekte. Dit zou voor mij reden zijn om ook andere ZonMw-programma’s naast het VN-verdrag Handicap te leggen.'

Het VN-verdrag Handicap heeft veel veranderd in de manier waarop over mensen met beperking gesproken wordt, vertelt Dick. ‘Vroeger werd het als een gunst gezien als er rekening werd gehouden met je beperking. Dat is niet langer een gunst, maar een mensenrecht. Ik zou het boeiend vinden om te kijken wat nu de stand van zaken is wat betreft naleving van het VN-verdrag in onze programma’s. Zo kan ik mijn kennis en ervaring op gebied van inclusie en participatie van mensen met een beperking breed delen en nog meer bewustwording creëren.’    

College voor de Rechten van de Mens

Houtzager deed een schat aan ervaring op bij het College voor de Rechten van de Mens, die goed van pas komt in zijn nieuwe functie bij ZonMw. Bij het College had hij twee hoofdtaken: onderzoek doen en discriminatiezaken beoordelen. Die zaken gingen vaak over discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte. Zoals de weigering van vervoerder HTM om elektrische rolstoelen toe te laten in de tram.

‘HTM had officieel beleid om geen elektrische rolstoelen in trams toe te staan’, licht Dick toe. ‘Een gewone rolstoel mocht er wel in, maar een elektrische niet. Twee rolstoelgebruikers hebben deze zaak aan het College voorgelegd. HTM stelde dat een elektrische rolstoel te zwaar was voor het tramvoertuig. Maar wat bleek? HTM had nooit onderzocht of het gewicht van de rolstoel daadwerkelijk een bezwaar was bij het inrijden van de tram. Ze konden hun beleidsmaatregel bij het College niet hard maken. Het oordeel was dan ook: HTM heeft “verboden onderscheid” gemaakt omdat ze de regel niet konden onderbouwen.’ Na dit oordeel ging stichting Voor all in overleg met HTM. Het beleid is daarna aangepast. 

Dick neemt veel van zijn ervaring mee naar ZonMw. ‘Dit soort voorbeelden helpen om collega’s bewuster te maken van de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Ik kijk er naar uit om ook bij ZonMw een actieve rol te kunnen spelen in de bewustwording over en de uitwerking in de praktijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.’

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website