De patiënt betrekken vanaf het begin en meer samenwerking zoeken met partners in binnen- en buitenland. Dat zijn 2 van de belangrijkste aanbevelingen uit de afgeronde programma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts.

Resultaten

De programma's hebben opgeleverd dat de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding is versterkt en dat de diagnostiek en behandeling van Q-koorts is verbeterd.

Toekomst in achteruitkijkspiegel

Ter ere van de overhandiging van de eindevaluatie van het programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014 aan VWS organiseerde ZonMw een denkkrachtconferentie. De centrale vraag was 'hoe brengen we de aanbevelingen uit de evaluatie in praktijk?'. Onderzoekers, beleidsmakers, projectleiders, programmacommissieleden, vertegenwoordigers van VWS, EZ, RIVM en GGD’en èn patiënten deelden hun ervaringen over de complexiteit van infectieziektebestrijding en het belang van samenwerking.

Patiëntenparticipatie

Met Annemieke de Groot, directeur van Q-support, waren chronische Q-koortspatiënten meegekomen. Zo kon heel direct worden aangesloten bij het streven om patiënten binnen de onderzoekswereld een duidelijker stem te geven. De Groot gaf aan dat het belang van de patiënt en dat van de onderzoeker uiteenlopen. Bij de keuze voor de onderzoeken, ondersteund vanuit Q-support, waren patiënten betrokken en ook tijdens het hele verdere onderzoeksproces hebben deze patiënten een belangrijke stem.

Inspiratie

De aanbevelingen dienen als inspiratie voor het lopende programma Non-alimentaire zoönosen/Infectieziektebestrijding 2014-2017 en het nieuwe programma Antibiotica Resistentie. De programma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts maken samen met de programma’s Non-alimentaire zoönosen, Priority Medicines Antimicrobiële resistentie, Antibioticaresistentie en het onderwerp Lyme deel uit van het domein Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website