Vandaag is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit de PIL is op de nieuwe website praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Zorgverleners krijgen tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. De PIL draagt bij aan gezond zwanger worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid.

De PIL: voor professionals in de preconceptiezorg

De PIL is vooral gericht op zorgverleners die individuele algemene en specialistische preconceptiezorg verlenen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en jeugdartsen. Daarnaast is de PIL ook bedoeld voor zorgverleners die naar de aanbieders van preconceptieconsulten verwijzen of waarnaar wordt verwezen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, diëtisten, tandartsen, fertiliteitsartsen, klinisch genetici, kinderartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld internisten, neurologen, psychiaters, longartsen en radiologen. De PIL biedt een samenvatting van al bestaande richtlijnen op inhoud van preconceptiezorg en een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken over preconceptiezorg.  

Belang van investeren in gezondheid van toekomstige ouders en kinderen

De PIL is ontwikkeld door de KNOV, NVAB, NHG, NVOG, NVK, NIV, NVALT, VSOP, FMS, AJN op initiatief van CPZ* en is tot stand gekomen met ZonMw-subsidiegelden. Samen zetten deze partijen zich actief in om preconceptionele gezondheid in de praktijk te brengen. De PIL is in 2020 als addendum in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen.

De PIL sluit aan bij de pledge preconceptionele gezondheid. In deze pledge onderkennen betrokken partijen het belang van vroegtijdig investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden.  

Betrouwbare informatie voor aanstaande ouders

Informatie uit de PIL is geïntegreerd in www.ZwangerWijzer.nl: een interactieve vragenlijst voor preconceptionele screening van aanstaande ouders. Eveneens is informatie uit de PIL opgenomen in de website www.strakszwangerworden.nl.

ZonMw-project

In het door ZonMw-gefinancieerde project 'Top down opdracht voor het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL): een multidisciplinaire richtlijn' is de PIL ontwikkeld. Meer over het project kunt u hier vinden.


*  
CPZ          College Perinatale Zorg
KNOV      Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen
AJN         Wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen
AJN         Wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen
FMS        Federatie Medisch Specialisten
NHG        Nederlands Huisartsen Genootschap
NIV          Nederlandse Internisten Vereniging
NVOG     Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
NVAB      Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde
NVALT     Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
NVK         Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
VSOP       Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website