Mantelzorgers van mensen met dementie hebben een risico om overbelast te worden en in een sociaal isolement te raken. Myinlife is een online applicatie die is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om mensen uit het sociale netwerk met elkaar te verbinden en vraag en aanbod van hulp af te stemmen. In een project van het ZonMw-programma Memorabel, voerde de Universiteit van Maastricht een effectevaluatie uit. Hieruit blijkt dat het gebruik van Myinlife in vergelijking met de controlegroep niet leidt tot een significante toename in sociale steun en gevoelens van competentie bij mantelzorgers, maar dat het door mantelzorgers wel wordt gezien als bruikbaar online hulpmiddel om de zorg te faciliteren. Naast de coördinatie van zorg vergoot het betrokkenheid, openheid en positieve interactie binnen het sociale netwerk. Myinlife is op landelijk niveau geïmplementeerd door Alzheimer Nederland om een bredere doelgroep te bereiken.

Meer informatie

  • Project MyinLife. Evaluatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van een virtueel sociaal platform voor mantelzorgers van mensen met dementie
  • Myinlife.nl
  • Het programma Memorabel is een onderdeel van het Deltaplan Dementie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website