ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis en SBOH-bestuurder Kees Esser nemen de gezamenlijke onderzoeksagenda leren & opleiden van Huisartsenopleiding Nederland in ontvangst.

Véronique Timmerhuis en SBOH-bestuurder Kees Esser nemen de gezamenlijke onderzoeksagenda leren & opleiden van Huisartsenopleiding Nederland in ontvangst.

 

Huisartsen worden sinds 50 jaar opgeleid als specialist Huisartsgeneeskunde bij één van de acht huisartsopleidingen. De opleidingsinstituten willen de opleiding gefundeerd verder ontwikkelen en verbeteren. Voor de huisarts van morgen, die een leven lang leert en met eigenheid als specialist in het zorgnetwerk. Daarom hebben ze in hun strategische agenda de ambitie vastgelegd om meer verbinding en gezamenlijkheid te brengen in het wetenschappelijk onderzoek naar leren & opleiden.

ZonMw zet al langere tijd in op stimuleren van onderzoek dat zorgprofessionals in staat stelt om hun kennis en innovaties toe te passen, zodat deze beroepsgroepen leren en daarbij hun handelen verbeteren. Ze staat voor impact vergroten door uitwisseling tussen de velden praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid. De gezamenlijke onderzoeksagenda geeft een goede impuls aan de verdere professionalisering en het opleiden van huisartsen met kennis uit onderzoek.

ZonMw beoogt met de voor de huisartsenopleiding opengestelde subsidieoproep bij te dragen aan de versterking van deze beroepsgroep om met kennis en vaardigheden zich blijvend te ontwikkelen en waarbij ze gefaciliteerd worden om goede kwaliteit van zorg te geven, inspelend op motivatie en bijdragend aan werkplezier.

Meer informatie

ZonMw voert het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) uit in opdracht van de SBOH. Het deelprogramma Onderzoek van Onderwijs is daar een onderdeel van.

•    Programma HGOG
•    Projecten Onderzoek van Onderwijs
•    Interviewreeks Onderzoek van Onderwijs
•    ZonMw en Onderwijs

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website