Binnen het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, gaan binnenkort de eerste 6 projecten starten. Daarmee krijgt het onderzoek voor en over mensen met een beperking een nieuwe impuls.

De projecten gaan aan de slag met een veelheid van vragen binnen de onderwerpen Gezondheid, Gedrag en Participatie. Ook komen alle drie de doelgroepen, mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel, aan bod. De projecten laten een goede spreiding over heel Nederland zien.

Samenwerking

In de projecten ligt het accent op samenwerking in de vorm van netwerken. Binnen de netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag met een of meer kennisvragen.

Gegevens delen, meedoen en kennisbenutting

Om de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van (geanonimiseerde) gegevens te bevorderen, wordt in de projecten gewerkt met de Minimale Dataset (MDS). Daarnaast gaan de projecten deelnemen aan een speciaal opgezet coachingstraject om deelname van mensen met een beperking in projecten te bevorderen. En kennisbenutting wordt gestimuleerd door uitwisseling op en deelname aan activiteiten van het Kennisplein Gehandicaptensector.

De projecten

Dit zijn de 6 projecten die binnenkort gaan starten:

Startbijeenkomst

Op 16 september wordt een startbijeenkomst georganiseerd waarin de projecten met elkaar kennis maken, onder leiding van het Kennisplein Gehandicaptensector. Hiermee wil ZonMw een eerste stap zetten in het uitbouwen van de kennisinfrastructuur en een impuls geven aan samenwerking en uitwisseling binnen en tussen de projecten, met daarin een centrale plek voor mensen met een beperking.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website