Organisaties en initiatieven die met brede gezondheidsconcepten werken, blijken enthousiast en gemotiveerd om gezondheid op een bredere manier te benaderen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar het gebruik van deze concepten.

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. Daarbij gaat het, naast lichamelijke kanten van gezondheid, ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving.

Het RIVM heeft het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk onderzocht. Hieruit blijkt dat de organisaties en initiatieven die met deze concepten werken, enthousiast en gemotiveerd zijn om gezond­heid op een bredere manier te benaderen. Wel verschilt de manier waarop zij deze concepten invullen, sterk.

Een van de onderzochte projecten is een ZonMw-project van de Maastricht University. Hier staan organisaties en initiatieven in Limburg op het gebied van Positieve Gezondheid centraal. De universiteit wil op basis van de Limburgse ervaringen toewerken naar een handreiking voor beleidsmakers, zorgprofessionals en andere belanghebbenden om het werken met Positieve Gezondheid in de praktijk handen en voeten te geven.

Lees meer over de bevindingen van dit RIVM-onderzoek in het rapport.

Meer informatie

Rapport: Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk
ZonMw-project: Een actiegerichte studie naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg; geleerde lessen voor de uitrol naar andere regio’s
Programmapagina: www.zonmw.nl/positievegezondheid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website