De drie grootschalige consortia van landelijk samenwerkende onderzoekers, praktijkinstellingen en private partijen zijn van start gegaan. De consortia gaan in de komende 5 jaar nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Ze worden ondersteund door de Hartstichting en ZonMw.

De Hartstichting en ZonMw hebben hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. We weten hoe moeilijk het is om blijven gezond te leven. Verleidingen liggen continu op de loer en het volhouden van gezond gedrag is lastig. Daarom richten twee van de drie gehonoreerde projecten zich op het creëren van veranderingen in de omgeving. Samen met een hele groep experts gaat Joline Beulens (VUmc) onderzoeken of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen, zoals aanprijzingen en prominente(re) plaatsing. Karien Stronks (AMC) gaat samen met haar collega’s veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert. Het derde project van Andrea Evers (Universiteit Leiden) heeft vele partners. Zij gaan onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag en het bouwen aan een duurzaam financieringsmodel.

Supreme nudge

Dit samenwerkingsproject richt zich op mensen met een lage sociaaleconomische status. Het consortium buigt zich sinds 1 mei 2017 over hoe de gezonde voedselkeuzen in de supermarkt makkelijker en vanzelfsprekender wordt. Dit gecombineerd met een bewegen-op-maat programma. Bekeken zal worden wat de effecten hiervan zijn om de riscofactoren voor hart- en vaatziekten bij mensen met een lage sociaaleconomische status.
Onderzoekers van onder andere VU medisch centrum, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de NHG, het Voedingscentrum, de supermarktketen Coop en partners vanuit communicatie en marketing, nemen deel aan dit consortium.

Gezonde gewoonten jong geleerd

Dit project richt zich op jongeren met een lage sociaaleconomische status. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de beste manier om een gezonde leefstijl lang vol te houden is om dat jong aan te leren. Samen met de doelgroep jongeren van 10 tot 14 jaar bekijkt het consortium de oorzaken van ongezond gedrag en gaan ze op zoek naar nieuwe manieren om gezond gedrag (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag) aan te leren en vol te houden.
Ingezet gaat worden op het zodanig veranderen van de omgeving van het kind dat gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag ontmoedigd wordt.
Aan het consortium nemen onder meer Academisch Medisch Centrum, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit en Universiteit van Maastricht, de GGD en gemeente Amsterdam (Amsterdamse aanpak gezond gewicht met publieke en private partners) deel en is op 1 april 2017 gestart.

Het ecosysteem voor gezond leven

De missie van dit project is om gezond leven aantrekkelijk te maken voor hart- en vaatpatiënten. Deze patiënten zijn tijdens de revalidatie vaak gemotiveerd om hun leven gezonder in te richten maar als de revalidatie is afgerond blijkt het thuis moeilijk om de nieuwe leefstijl vol te houden. Hier willen de samenwerkende partijen wat aan doen door hart- en vaatpatiënten zowel op individueel niveau als op omgevingsniveau aan te sporen een gezonde leefstijl vol te houden. Centraal staat dat patiënten ondersteund en beloond worden voor de tijd en moeite die zij in hun gezonde leefstijl (blijven) steken (onder andere door te werken met loyaliteitsprogramma (‘benefitkaart’), een gezondheidsportaal en -dossier en begeleiding op afstand). Tijdens het project, wordt aan een businessmodel gebouwd om het programma financieel duurzaam te maken. Bij dit consortium zijn vele partners betrokken waaronder patiënten (Hart- en vaatgroep), ziekenhuizen/revalidatiecentra, huisartsenpraktijken, bedrijven in gaming en slimme technologie en zorgverzekeraar). Samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Academische Medisch Centrum UMCU, Hogeschaal Amsterdam hebben zij zich verenigd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website