Tomosynthese is een innovatie in het opsporen van borstkanker. De techniek maakt het mogelijk om via 3D opnames te maken van de borst in verschillende posities.

Voordat het besluit tot invoering van tomosynthese kan worden genomen, moet er voldoende bewijs zijn dat deze techniek een meerwaarde heeft voor de bestaande screening. Twee onderzoeken brengen de onzekerheden rondom de techniek in kaart.

Onzekerheden rond tomosynthese

Binnenkort start een onderzoek waarin met gebruik van Value of Information (VOI) analyse alle onzekerheden over de tomosynthese in kaart worden gebracht en gekwantificeerd. Op basis van de resultaten kunnen beleidsmakers beslissen welke onzekerheden acceptabel zijn. Of welke onzekerheden verminderd moeten worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van aanvullend onderzoek, voordat een uiteindelijke beslissing over de invoering genomen kan worden.
Het tweede onderzoek evalueert de waarde van de inzet van een Value of Information analyse binnen de besluitvorming rondom innovatie van bestaande bevolkingsonderzoeken.

ZonMw en preventie borstkanker

ZonMw financiert onderzoek naar het optimaliseren van de preventie van borstkanker via het deelprogramma Vroege Opsporing van het Preventieprogramma. Veelal gaat het om onderzoek dat op termijn nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Dankzij het bevolkingsonderzoek borstkanker sterven ongeveer 800 vrouwen per jaar minder aan borstkanker. Het huidige bevolkingsonderzoek bestaat ruim 25 jaar en heeft zich bewezen als een effectief programmatisch bevolkingsonderzoek.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website