Welke knelpunten bestaan er in de aanmelding van vluchtelingenkinderen voor jeugdhulp en het huidige jeugdhulpaanbod? Nidos, Pharos en Jeugdzorg Nederland gaan hier vanaf mei 2018 onderzoek naar doen.

Vanuit literatuur en praktijkervaringen wordt onderzocht welke bestanddelen werkzaam zijn voor jeugdhulporganisaties die werken met vluchtelingenkinderen.

Kwetsbare groep

Asielzoekerskinderen die, alleen of met (een van de) ouders, naar Nederland komen zijn een kwetsbare groep. Niet alleen vanwege hun leeftijd maar ook door hetgeen zij hebben meegemaakt én de culturele verschillen waar ze mee te maken krijgen.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. De begeleiding die Nidos en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen, sluit in de praktijk onvoldoende aan bij de behoeftes van een deel van deze kinderen. Zij zijn aangewezen op jeugdhulp. Maar jeugdhulp die aansluit bij de problematiek van deze kinderen blijkt er niet of nauwelijks te zijn.

Passende werkwijze en begeleidingsmethodiek

Uit het onderzoek komen vervolgstappen voor het verbeteren van de jeugdhulp aan vluchtelingen kinderen. Zodat een passende werkwijze en begeleidingsmethodiek ontwikkelt kan worden voor vluchtelingenkinderen. Ook worden best practices en ervaringen gedeeld. Doel is dat vluchtelingenkinderen sneller en beter toegang krijgen tot jeugdhulp. En dat de betreffende organisaties beter in staat zijn deze hulp te geven.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Het project Jeugdhulp voor vluchtelingen wordt vanuit dit programma mogelijk gemaakt.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website