Vanuit het programma MKB in Europa zijn ongeveer 190 Nederlandse MKB’ers actief benaderd met de vraag waar hun behoefte ligt op het gebied van ondersteuning bij internationalisering. Ruim 60 ondernemers gaven aan hier hulp bij te kunnen gebruiken.

Voor iedere ondernemer is er een advies om maat gemaakt, wat varieerde van een warme doorverwijzing naar een potentiële partner in het buitenland tot gedetailleerde feedback op een Europese subsidie aanvraag. Kennis over financieringsvormen, zowel nationaal (WBSO, MIT, VFF, IK) en Europees (Eurostars, SME Instrument, Fast Track to Innovation), werd actief gedeeld en samen met de ondernemer is er gekeken welk instrument het beste aansloot bij de behoefte.

Naar aanleiding van alle 1 op 1 gesprekken zijn er in 2018 ook twee bijeenkomsten georganiseerd over de bekostiging van zorginnovaties op de buitenlandse markt, oftewel hoe zorg je er nou voor dat jouw product of services opgenomen wordt in de zorgvergoeding of gezondheidssystemen in specifieke landen. Met bijna 150 deelnemers waren deze bijeenkomsten een groot succes, waarbij een groot deel van de deelnemers nieuwe kennis en ingangen heeft gevonden in o.a. Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië en Frankrijk. Vooral de sessies waarbij mede-ondernemers hun tips-en-tricks deelde over hun ervaringen op die specifieke markten sloten goed aan bij de behoefte van de deelnemers.

Oproep

Ben jij een MKB’er en heb je al eerder aan een door ZonMw gefinancierd project deelgenomen, dan horen we graag of je behoefte hebt aan ondersteuning bij het vinden van passende financieringsinstrumenten en potentiële partners of afnemers in Europa. Via deze link kom je bij de vragenlijst terecht*. Het invullen duurt maximaal 2 minuten. Door het invullen van deze vragenlijst gevolgd door een telefoongesprek kunnen wij advies op maat geven.

MKB in Europa

MKB in Europa is een initiatief van ZonMw en RVO om MKB’ers uit ZonMw projecten actief en op maat te ondersteunen bij internationale samenwerking. Het programma geeft gerichte voorlichting, advies en netwerkactiviteiten. MKB’ers krijgen maatwerkadvies over passende financieringsinstrumenten en vergroten hun netwerk voor het vinden van potentiële partners en/of afnemers. Meer informatie vindt u op de programmapagina MKB in Europa.

* De uitkomsten van deze vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor de betrokken medewerkers van ZonMw en RVO.nl zichtbaar.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website