Over het belang van structurele samenwerking tussen onderzoek en praktijk heeft ZonMw vandaag de publicatie Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk uitgebracht.

ZonMw ondersteunt in vrijwel al haar programma’s de nauwe samenwerking tussen het wetenschappelijk gezondheidsonderzoek en de praktijk van zorg en preventie. ZonMw is overtuigd van het belang hiervan voor de kwaliteit van de zorg en preventie. En ook voor de kwaliteit en relevantie van veel van het wetenschappelijk onderzoek.

Deze samenwerking kan nog meer impact krijgen wanneer er een meer duurzaam karakter aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken over gelijkwaardige deelname van diverse partners, het gezamenlijke formuleren van doelen en werkwijzen en over financiële aspecten.

ZonMw laat in deze publicatie zien waarom deze formule kansrijk is en de rol die ZonMw hierbij kan vervullen. De hoofdrol is vanzelfsprekend weggelegd voor de deelnemers aan deze netwerken: zij moeten de wil en bereidheid hebben om zich aan zulke netwerken te committeren en gezamenlijk afspraken te maken over onderzoeksvragen die van belang zijn.

Ervaringen met netwerken, consortia of samenwerkingsverbanden zijn aan de hand van vier voorbeeldprogramma’s beschreven. Vervolgens zijn de mogelijkheden tot verbetering, maar ook de valkuilen benoemd.

Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website