Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn er verschillende projecten uitgevoerd. Een deel van die projecten draaide om het vroeg signaleren van problemen rondom het ouder worden (vroegsignalering) en om een soepele overgang van ziekenhuiszorg naar huis (herstelzorg). Deze projecten zijn nu gebundeld in twee nieuwe brochures.

De brochures bieden een overzicht van de projecten over vroegsignalering en herstelzorg die zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. De brochures zijn bedoeld voor professionals in ouderen-, zorg- en welzijnsorganisaties en bevatten per project een kort overzicht van de werkwijze, de kernelementen, de resultaten en de screeningsinstrumenten die zijn gebruikt.

Proactieve aanpak

Binnen het NPO zijn diverse projecten opgezet om thuiswonende ouderen die mogelijk kwetsbaar zijn proactief in beeld te krijgen en sterfte van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname te voorkomen. Ze zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod en een proactieve aanpak problemen kan verminderen of zelfs voorkomen.

Ouderenparticipatie

In veel van de projecten is ouderenparticipatie de rode draad geweest. Ouderen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling, beoordeling, uitvoering en evaluatie van de projecten. Het bleek een onmisbaar perspectief: ouderen hebben ervaringsdeskundigheid, ze hebben een breder gezichtsveld en bekijken vraagstukken op een andere manier.

Bekijk de brochures

De brochures zijn beschikbaar als digitale publicatie. Hier kunt u ook de volledige publicaties downloaden als PDF. U bekijkt de digitale publicaties hier:

Over het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. Voor ouderen heeft deze kwaliteitsslag geleid tot meer zeggenschap en regie over eigen leven. Door een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen kunnen zij zich beter voorbereiden op de toekomst. Ook is het risico op onnodige zorg en belastende behandelingen minder groot.

Het programma is in een afrondende fase en stopt eind 2018. Bekijk de resultaten van het NPO op de programmapagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website