Een belangrijk beleidsvoornemen van ZonMw is om de impact van ons werk te vergroten. Uit een interviewronde onder collega’s en landelijke samenwerkingspartners bleek dat we veel bereiken in termen van mooie opbrengsten en het doorgeleiden daarvan naar de praktijk. Maar ook dat er kansen liggen voor bereiken van meer impact.

Door ons meer te ontwikkelen tot kennispartner in kwaliteitscycli samen met relevante partners én door het inzetten van innovatieve financieringsinstrumenten kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan het verbeteren van onze gezondheidszorg. Aandachtspunt daarbij is de noodzaak van het ontwikkelen en invoeren van meetinstrumenten om impact zichtbaar te maken. De notitie Versterken van Impact presenteert veel succesvolle projecten die nu al mooie resultaten hebben opgeleverd en geeft een schets van de activiteiten waarmee we in de komende periode aan de slag gaan om nog meer impact te bereiken. 

Download de notitie Versterken van impact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website