De nieuwe subsidierondes voor onderzoek naar en voor mensen met een zintuigelijke beperking staan open. Tot uiterlijk 26 oktober 2021 om 14:00 uur is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Het doel van Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten is kennisontwikkeling en maximale toepassing. Hiermee willen we bijdragen aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een zintuigelijke beperking en de maatschappij bewust maken van de problemen waar deze mensen tegenaan lopen

Onderzoek voor mensen met een zintuigelijke beperking

Het doel van het programma is het ontwikkelen, maximaal inzetten, delen en toepassen van kennis. Hiermee dragen onderzoeken uit het programma bij aan het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een zintuigelijke beperking. Ook is deze kennis bedoeld om de maatschappij bewuster te maken van de problemen waar mensen met een zintuigelijke beperking tegenaan lopen. Belangrijke uitgangspunten binnen deze onderzoeken zijn ervaringsdeskundigheid, kennisdeling en samenwerking met andere relevante doelgroepen.

2 sectoren, 8 subsidieoproepen

Het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten vertegenwoordigt twee deelsectoren: auditief/communicatief en visueel. Voor elk van deze deelsectoren zijn 4 verschillende oproepen geopend, ieder met een ander karakter. Voor projecten met een looptijd van 1 jaar is maximaal 50.000 euro budget beschikbaar, voor projecten met een looptijd van 2 jaar is maximaal 200.000 euro per aanvraag beschikbaar. In onderstaande infographic lichten we de verschillen toe. De openstaande oproepen zijn:

Deelsector Auditief/Communicatief

Deelsector Visueel

Infographic

Subsidiemogelijkheden per deelprogramma

Voor beide deelprogramma’s is er 1 open ronde en 1 gesloten ronde. In beide rondes is er mogelijkheid om een eenjarig of tweejarig onderzoeksproject in te dienen.

  • Eenjarige onderzoeksprojecten:
    Deze projecten hebben een subsidiemogelijkheid van ten hoogste € 50.000 en worden in het Nederlands ingediend.
     
  • Tweejarige onderzoeksprojecten:
    Deze onderzoeksprojecten hebben een subsidiemogelijkheid van ten hoogste € 200.000 en worden in het Engels ingediend.

Wie kan indienen?

In de gesloten onderzoeksrondes kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend waarbij de hoofdaanvrager werkzaam is bij een van de erkende ZG-expertiseorganisaties. De erkende ZG-expertiseorganisaties kunnen in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen uit de meerjarige deelsectorplannen. De erkende ZG-expertiseorganisaties zijn:

De open onderzoeksrondes zijn bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen projecten buiten de programmalijnen om. Indienende organisaties zijn verplicht vóór 26 september 2021afstemming en samenwerking te zoeken met ten minste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.

Meer informatie over het programma of de oproep

Heeft u vragen naar aanleiding van deze oproep? Stuur dan een mail naar het programmateam, te bereiken via expertisefunctie@zonmw.nl. Meer weten over het programma en de deelsectoren? Kijk dan op de programmapagina Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten.     

Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website