Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Vraag dan nu subsidie aan. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 12 september 2017 om 14.00 uur.

U kunt bij het ZonMw Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) subsidie aanvragen om één of meer bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen. De bouwstenen bieden concrete handvatten bij de opzet van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag.

Wie kan aanvragen?

Partijen die betrokken zijn bij de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag kunnen projectvoorstellen indienen. Denk hierbij aan projecten en initiatieven met cliënten en hun naasten, gemeenten, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, GGD, opvang en verzekeraars.

Subsidiemogelijkheden

Om invulling te geven aan de lokale realisatie van de 9 bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag zet ZonMw 3 samenhangende subsidieoproepen in:

 1. Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag
  U kunt subsidie aanvragen voor pilotprojecten gericht op het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. De pilotprojecten zijn vooral gericht op het samenwerken van partijen om de sluitende aanpak te realiseren.

 2. Stimuleringsprojecten voor één of enkele bouwstenen
  Stimuleringssubsidies zijn bedoeld voor specifieke, kortlopende activiteiten die bijdragen aan een lokale sluitende aanpak van verward gedrag. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle bouwstenen (pilotproject).

 3. Experimentele vervoersprojecten voor Bouwsteen 7: passend vervoer
  Lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag door andere vervoersaanbieders dan Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 12 september 2017 om 14.00 uur. De subsidieoproepen worden jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen.

Informatiebijeenkomst

Heeft u vragen over de subsidieoproepen of het actieprogramma? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 30 augustus van 10.00 tot 13.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) in Amersfoort. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

 • Meer informatie over het actieprogramma vindt u op de ZonMw-website en in de brochure over het actieprogramma
 • Wilt u op de hoogte blijven van subsidierondes en ander nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid of volg ons op LinkedIn.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website