Er staan momenteel vijf subsidieoproepen open binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Verpleging en Verzorging. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Doel

Het doel van deze subsidieoproepen is het uitvoeren van een knelpuntenanalyses rondom vijf onderwerpen. Met de uitvoering van de knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke knelpunten spelen bij verpleegkundige beroepsgroepen (verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) rondom de diverse onderwerpen.  De knelpuntenanalyses resulteren in een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) over hoe de bestaande knelpunten te adresseren. Onderdeel van het advies kan onder andere zijn de ontwikkeling van een richtlijn, zorgstandaard of ander type product. Mocht het advies inhouden dat er een richtlijn, zorgstandaard of (generieke) modules voor dit onderwerp noodzakelijk is, zal hier in een volgende ronde een nieuwe subsidieoproep voor komen.

De vijf onderwerpen zijn:

Aanvraag indienen

Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. U vindt de vijf subsidieoproepen in de subsidiekalender van ZonMw. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Meer informatie vindt u op de programmapagina Kwaliteit van zorg – ontwikkeling kwaliteitsstandaarden.

Samenwerking V&VN

Sinds 2015 werkt ZonMw intensief samen met V&VN – de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden – aan de ontwikkeling van richtlijnen die helemaal vanuit de verpleegkundig zorg ontwikkeld worden. ZonMw coördineert de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden en zet de subsidierondes uit. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, prioriteert de inhoudelijke onderwerpen op basis van de behoefte uit de praktijk en richt een ondersteuningsstructuur in.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website