U kunt weer subsidie aanvragen voor projecten om de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Dinsdag 18 april zijn er vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw 3 subsidieoproepen opengesteld.

Schematische weergave van het subsidie aanvraagproces

 

U kunt projectvoorstellen indienen voor:

  • stimuleringssubsidie voor een lokale aanpak van verward gedrag (toepassing van één van de 9 bouwstenen) of voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag (toepassing van álle bouwstenen)
  • pilotprojecten voor een sluitende aanpak van verward gedrag (toepassing van álle bouwstenen)
  • experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag
    Let op: deze subsidieoproep is aangepast t.o.v. de vorige subsidieoproep over experimentele projecten vervoer; er is onderscheid gemaakt tussen acuut vervoer en niet acuut vervoer.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 juni 2017 om 14.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen of het actieprogramma? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 17 mei van 10.00 tot 13.00 uur in Rotterdam (inloop vanaf 9.30 uur). Tijdens de informatiebijeenkomsten lichten we de subsidieoproepen en het actieprogramma toe en beantwoorden we uw vragen. Daarnaast houdt MIND een interactieve presentatie over de inbreng van ervaringsdeskundigen en vertelt één van de projectleiders over zijn/haar ervaringen met het indienen van een projectvoorstel.

Subsidieoproep gericht op herstel

Naast de 3 bovenstaande subsidiemogelijkheden kunt u ook nog steeds subsidie aanvragen voor het (regionaal) implementeren en (door)ontwikkelen van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid van mensen met verward gedrag. De deadline voor deze het indienen van een subsidieaanvraag binnen deze subsidieoproep is 30 mei 2017, 14.00 uur.

Meer informatie

  • Wilt u op de hoogte blijven van ons subsidieoproepen en ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.
  • Heeft u vragen over de subsidierondes? Neem dan contact met ons op via avg@zonmw.nl of 070 349 52 79.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website