Wil je bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland? Er kunnen weer projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek is € 11,5 M beschikbaar. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 800.000 worden aangevraagd.

Programmabeeld DoelmatigheidsOnderzoek

Wat is doelmatigheidsonderzoek?

Doelmatigheidsonderzoek richt zich op een weging van effecten en kosten, waarbij een interventie wordt vergeleken ten opzichte van de standaardzorg in Nederland of afwachtend beleid.

Om welke interventies gaat het?

Het gaat om interventies die diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg betreffen. Deze interventies (kunnen gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samenwerking

In ieder project moet er een samenwerking zijn tussen meerdere medische en/of gezondheidscentra, waaronder ook niet-universitaire centra.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Deadline

U kunt tot 12 september 2019, 14.00 uur uw projectidee indienen.

Meer informatie

Bekijk de volledige oproeptekst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website