Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidie beschikbaar, de voorbereidende studies. Deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek.

Illustratie

Voorbereidende studie

De voorbereidende studie moet leiden tot het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek of Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is. De volgende typen voorbereidende studies komen in aanmerking voor deze subsidieronde: pilotstudie, haalbaarheids-studie, systematische review, meta-analyse.

Subsidie

De subsidie voor de voorbereidende studie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000,-. De oproepen staan open tot 9 februari 2021, 14.00 uur.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website