De uitbraak van het coronavirus COVID-19 leidt tot tal van nieuwe onderzoeken en initiatieven in de ouderenzorg. Dat blijkt uit een rondgang langs de academische werkplaatsen in deze sector. Zo startte binnen korte tijd een aantal nieuwe studies op het gebied van corona en de verpleeghuiszorg.

Biljartende oudere

Leiden en Groningen: onderzoek coronavirus in verpleeghuizen

Vanuit de academische werkplaatsen ouderenzorg in Leiden (UNC-ZH) en Groningen (UNO-UMCG) lopen nu onderzoeken naar het coronavirus in de verpleeghuizen. Het doel is om te leren van deze crisis en over het virus. Zo brengt een onderzoek de impact van de corona-epidemie in verpleeghuizen in heel Nederland in kaart. Dit gebeurt door analyse van de verslagen van de crisisteams die in alle verpleeghuizen zijn opgericht. Het belangrijkste doel is dat verpleeghuizen leren van elkaars genomen maatregelen. Daarnaast worden de wekelijkse rapportages gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Aan het onderzoek doen 40 zorgorganisaties mee.
Als onderdeel van bovengenoemde studie kijkt het UNO-UMCG vooral naar de impact van het coronavirus op ziekteverzuim, werkbelasting en werkstress onder medewerkers. Verder loopt er al een onderzoek naar familieparticipatie in de zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie. Deze studie schenkt ook aandacht aan de actuele ontwikkelingen. Juist de coronacrisis maakt duidelijk wat de impact is van het bezoekverbod en het wegblijven van de familie op het verzorgende personeel en de bewoners.


Limburg: oproep extra vrijwilligers

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) startte onlangs een initiatief om extra vrijwilligers als hulpkrachten voor de Limburgse ouderenzorg te zoeken. Aanmelden is nog steeds mogelijk! Door het coronavirus is de druk op de ouderenzorg groot. Daarom kan het zijn dat er meer medewerkers nodig zijn. Hulpkrachten werken niet alleen in de zorg, maar voeren ook ondersteunende taken uit die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.
Verder werken de zorgorganisaties van de AWO-ZL mee aan de landelijke initiatieven om de impact van COVID-19 in de verpleeghuis- en thuiszorgsector in kaart te brengen en aan initiatieven rond revalidatie van COVID-patiënten in de regio.


Tilburg: literatuurstudie en factsheets

De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University) deed een snelle literatuurstudie. Het doel was om te onderzoeken wat we kunnen leren van andere crises of rampen wereldwijd om de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19 zo optimaal mogelijk te houden. De literatuurstudie is gepubliceerd in een artikel in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG).
Verder worden tips uitgedeeld met behulp van 2 factsheets: 1 factsheet voor zorgmedewerkers en mantelzorgers en 1 factsheet voor het management van ouderenzorgorganisaties.

Nijmegen: website en enquête

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) heeft op haar website een speciale pagina ingericht met een overzicht van relevante informatie en mooie initiatieven. Je vindt hier bijvoorbeeld uitgebreide tips en adviezen van het UKON-expertteam psychologen voor hun collega’s. Daarnaast schreef UKON-voorzitter Raymond Koopmans een artikel naar aanleiding van actuele ontwikkelingen omtrent de coronacrisis en blogt onderzoeker Anke Persoon over haar terugkeer als verpleegkundige in het verpleeghuis. Afgelopen week deed het UKON samen met het Amsterdam UMC een oproep aan psychologen, artsen en verpleegkundig specialisten om een enquête in te vullen, met als doel de gevolgen van de coronamaatregelen voor probleemgedrag in verpleeghuizen in kaart te brengen.

Amsterdam: onderzoek en informatie

Ook het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam UMC (UNO-VUmc) bundelde alle actuele informatie op een speciale pagina. Op de website staat onder meer informatie over het onderzoek Inzicht in symptomen en beloop van verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19, dat onlangs startte. Er is verder ook informatie te vinden over het nieuwe behandeladvies voor ouderen. Het gaat om specifiek (geriatrische) revalidatie van ouderen die COVID-19 hebben gehad. Medewerkers van verschillende academische werkplaatsen werkten hieraan mee.
Op de site van UNO-VUmc staat veder ook een oproep om ideeën, initiatieven en kennisvragen te delen via het Coronaloket van Vilans. Deze kennisvragen worden door Vilans vervolgens doorgegeven aan de verschillende academische netwerken ouderenzorg van SANO.
Tot slot schenkt de website aandacht aan het grootschalige onderzoek dat onlangs startte. In 3 verpleeghuizen verspreid over Nederland worden binnen 2 weken tijd bewoners en medewerkers systematisch getest op besmetting met COVID-19. Dit is om snel beter inzicht te krijgen in hoe het virus zich binnen het verpleeghuis verspreidt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website