Binnenkort starten 8 onderzoeken naar het ontwikkelen van toepasbare kennis over effectieve aanpakken om de dienstverlening voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te verbeteren. In deze projecten werken gemeenten samen met kennisinstellingen.

Twee personen voor een bord met notitiebriefjes

De focus van deze projecten ligt op het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen en onderzoek naar een interventie om methodisch werken te bevorderen.

Integraal werken

Via casuïstiekbesprekingen tussen professionals uit verschillende domeinen worden integrale aanpakken (door)ontwikkeld om meervoudige problematiek van cliënten te helpen verminderen. Denk daarbij aan onderzoek naar kennis  over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft, onderzoek naar effectieve werkwijzen om tot een integrale aanpak te komen waarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan en onderzoek naar de werkzame principes in de integrale aanpak bij mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Belangrijk doel van de projecten is om de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen te concretiseren en om gezamenlijk te leren.

Methodisch werken

Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van de interventie "Gewogen Maatwerk" voor het stimuleren van methodisch handelen van professionals op het terrein van Werk en inkomen. Doel van het project is dat de interventie in de praktijk wordt gekneed tot een werkbare methodiek. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen.

Start en looptijd

De projecten starten uiterlijk september 2018. De looptijd van de projecten is 24 maanden. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van VWS. Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven (SBCM), de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website