In het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek starten 6 nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van bestaande (be)handelingen in de medisch specialistische zorg.

In het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis onderzoeken ze wat het beste werkt voor mensen boven de 65 jaar met een gebroken pols: operatie of gips? En hoe (kosten)effectief en veilig is een MRI-scans ten opzichte van een kijkoperatie bij Cholesteatoom (een ingroeiing van de huid van het trommelvlies naar het middenoor)? Dit onderzoek wordt geleid door VUmc en Erasmus MC. Zorgevaluaties zijn belangrijk om de zorg goed en betaalbaar te houden.

Tijdelijk extra financiële ruimte voor zorgevaluaties

In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek, dat inzicht geeft in de effecten en kosten van nieuwe en bestaande behandelingen, is hierbij van groot belang. Dankzij het amendement Rutte, werd de financiële ruimte voor zorgevaluaties in het programma tijdelijk uitgebreid. Met deze uitbreiding en door cofinanciering van ZN, kan ZonMw nieuwe onderzoeken honoreren.

  1. Wat is de beste behandeling voor mensen boven de 65 jaar met een gebroken pols: operatie of gips?
  2. Hoe (kosten)effectief en veilig is een MRI-scan ten opzichte van een kijkoperatie bij Cholesteatoom? (een ingroeiing van de huid van het trommelvlies naar het middenoor)
  3. Heeft eerder stoppen met groeihormoon in de puberteit, een nadelige invloed op de uiteindelijke lengte?
  4. Wat is de beste behandelstrategie voor patiënten met Carpaal Tunnelsyndroom: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer?
  5. Kunnen koppels met verminderde vruchtbaarheid het beste meteen met Intra Utriene Inseminatie (IUI) beginnen of beter nog even afwachten?
  6. Gaat het aantal complicaties na een operatie omlaag als een anesthesioloog wordt toegevoegd aan het team dat de zorg na een operatie op zich neemt

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) pleit ervoor zorgevaluaties onderdeel te maken van de reguliere zorg en medisch handelen structureel te evalueren. Dit vraagt ook om een structurele financiering. De FMS stelt hiervoor een shared savings fonds voor omdat eerder onderzoek aantoonde dat elke euro die in dergelijk onderzoek wordt geïnvesteerd er drie oplevert.

Prioriteiten van zorgpartijen

ZonMw financiert bij voorkeur onderzoek dat aansluit bij de prioriteiten die zorgpartijen zelf hebben bepaald. De zes nieuwe zorgevaluaties sluiten aan bij de prioriteiten die een aantal medisch wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met patiëntenverenigingen hebben gesteld.

Resultaten

Alle projecten zijn dit najaar van start gegaan en gemiddeld is de looptijd 4 jaar. De wetenschappelijke verenigingen zijn vanaf het begin nauw betrokken bij deze onderzoeken: ze hebben niet alleen de onderwerpen vastgesteld, maar ook onderzoekersgroepen voorgesteld voor de uitvoering van het onderzoek. Met hun betrokkenheid, ook gedurende het onderzoekstraject, onderstrepen WV’en hun verantwoordelijkheid om de nieuwe kennis versneld te implementeren in professionele richtlijnen en in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website