In dit onderzoek werd onderzocht of High-Definition Direct Current Stimulation (HD-tDCS), een non-invasieve neuromodulatie methode met potentie om diepere hersengebieden zoals de dACC te bereiken, controle over impulsen en foutverwerking kon moduleren in impulsieve individuen.

Het project was onderdeel van een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam
en Monash University met als doel meer inzicht te verkrijgen in de werking van een innovatieve
neurostimulatie techniek, namelijk High Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS),
over hersengebieden die sterk gerelateerd zijn aan verslavingsproblematiek. Hierbij werden individuen
uit de populatie van Melbourne en Rotterdam geworven die hoog scoren op impulsiviteit, een eigenschap die veel voorkomt bij verschillende psychologische stoornissen, zoals ADHD, verslaving en antisociale persoonlijkheid stoornis. Specifiek onderzochten zij wat het effect was van HD-tDCS op gedrags- en elektrofysiologische maten van impulsiviteit.

De resultaten laten zien dat hersensignalen gerelateerd aan foutverwerking (ERN amplitudes) en aan motor responsen van controle over inhibitie (NoGo P3 amplitudes) gemoduleerd kunnen worden met HD-tDCS.

Er werden geen effecten van HD-tDCS gevonden op gedragsresponsen, hoewel er wel een trend te zien was richting snellere reactietijden direct na actieve HD-tDCS. De bevindingen ondersteunen het belang van toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van HD-tDCS over de dACC als behandelmethode bij stoornissen die gekenmerkt worden door impulsiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website