Op Zorg voor Beter is een kennisbundel gepubliceerd met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Deze kennisbundel komt voort uit het Memorabel-project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ en is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Alzheimer Nederland, CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Zeeuwse Zorgschakels en Netwerk Dementie Drenthe. In de kennisbundel staat beschreven wat kwaliteit van leven is en wat het betekent voor mensen met dementie en hun naasten. Zicht op de factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden, geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te behouden of verbeteren. Het project bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een literatuurstudie naar factoren rondom kwaliteit van leven, een vragenlijststudie en gesprekken met mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals werkzaam in de dementiezorg.

Praktische tips

In deze kennisbundel krijgen zorgprofessionals praktische tips om een positieve bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld:

  • 1. Beweeg mee. Toon respect en wees betrokken
  • 2. Speel in op persoonlijke wensen van de bewoners
  • 3. Laat bewoners, als dat kan, zelf kiezen
  • 4. Help familie om te gaan met dementie
  • 5. Maak de woning plezierig en herkenbaar

Het management krijgt meer inzicht in visie, de interventies (zowel intramuraal als extramuraal) en de randvoorwaarden om als organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website