Wilt u met internationale partners onderzoek doen naar de aanpak van antibioticaresistentie? Meldt u zich aan voor de webinar (Engels) op 28 januari 2020 voor meer informatie en vragen over de oproep. Een projectidee indienen kan tot 16 maart 2021.

JPIAMR subsidieoproep

JPIAMR is een samenwerkingsverband waarin lidstaten op het thema antimicrobiële resistentie samenwerken, met financiële steun van de Europese Commissie. In deze subsidieoproep over de aanpak van antibioticaresistentie werken 30 subsidieverstrekkers uit 21 JPIAMR-lidstaten samen, met een totaal geschat budget van 24,9 miljoen euro. Namens Nederland participeert ZonMw in dit wereldwijde samenwerkingsverband.

De oproep richt zich op de One Health-benadering en de samenwerking tussen onderzoekpartners uit verschillende landen, inclusief lage- en midden inkomenslanden, en verschillende expertisegebieden om onderzoek naar antibioticaresistentie te bevorderen. Om deze samenwerking te faciliteren is er een matchmakingstool ontwikkeld.

Projectidee indienen

Projectvoorstellen zullen middels een twee-stap procedure worden beoordeeld (projectidee en volledig uitgewerkte aanvraag). Een projectidee indienen kan tot 16 maart 2021 voor 12:00 uur CET.

Antibioticaresistentie en One Health benadering 

De oproep pleit voor een One Health-benadering om 1) de impact van interventies op de ontwikkeling en transmissie van antibioticaresistentie te begrijpen en om 2) interventies te ontwerpen, implementeren, evalueren en vergelijken die een ware impact zullen hebben op het voorkomen of verminderen van de ontwikkeling en transmissie van antibioticaresistentie in en tussen de verschillende One Health contexten (mens, dier en milieu).

Webinar - Q&A

Op 28 januari 2020 wordt er een webinar georganiseerd, waarin de mogelijkheid wordt geboden om vragen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals:

  • Hoe dien ik een aanvraag in en hoe werkt de financiering?
  • Hoe kan ik onderzoekssamenwerkingen vinden en opzetten?
  • Wat is JPIAMR en hoe weet ik of ik voor deze oproep financiering kan aanvragen?

De webinar begint om 15:00 uur CET. U kunt zich hier registreren.

Matchmakingstool voor internationale samenwerking

Er is een matchmakingstool ontwikkeld voor potentiële aanvragers om netwerken en het vormen van consortia te faciliteren. De tool kan voor verschillende doeleinden worden geraadpleegd:

  • Partner zoekt project: als individuele onderzoeker of als vertegenwoordiger van een laboratorium of onderzoeksteam, op zoek naar een project om aan deel te nemen.
  • Project zoekt partner: Als u een consortium wilt vormen rond een bestaand project en partners wilt vinden voor uw projectideeën.

Raadpleeg de tool om te registreren en partners of projecten te zoeken.   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website