In september en oktober 2018 starten 3 nieuwe onderzoeken over JeugdzorgPlus. Een onderzoek richt zich op wat JeugdzorgPlus-instellingen kunnen leren van jongeren die meerdere keren in een instelling worden geplaatst. Ook wordt er onderzocht hoe het nu gaat met jongeren die 5 jaar geleden in een instelling verbleven. Het derde onderzoek gaat na hoe de hulpverleningsroutes van jongeren zijn verlopen voordat zij in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst zijn.

Leren van herhaald beroep 

Sommige jongeren worden meer dan één keer in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst voor behandeling. In dit project wordt onderzocht of de hulpverlening voldoende passend is bij deze jongeren, waardoor zij en hun familie weer zelf verder kunnen met hun eigen leven. 

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulpverlening verbeterd worden, door bijvoorbeeld beter bij de leerstijl en motivatie van de jongeren aan te sluiten.

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Hoe gaat het nu met jongeren die in een JeugdzorgPlus-instelling verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam tijdens de behandeling? Op welke manier zijn zij toen in de JeugdZorgPlus-instelling op hun leven voorbereid? 

Hiervoor wordt de levensloop van 150 jongeren onderzocht. De rode draden daaruit leveren aanknopingspunten op voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning van jongeren tijdens en na hun verblijf in een JeugdzorgPlus-instelling. 

Jongeren met strafbare feiten in JeugdzorgPlus-instellingen

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren die op basis van een civielrechtelijke maatregel geplaatst zijn, niet meer samen geplaatst met jongeren die geplaatst zijn op basis van een strafrechtelijke maatregel. Recent is de discussie rond het samen plaatsen van deze twee groepen jongeren weer opgelaaid, omdat de benodigde behandeling en beveiligingsbehoefte van jeugdigen leidend zou moeten zijn voor plaatsing en niet de justitiële titel.

In dit project wordt onderzocht hoe de hulpverleningsroutes van jongeren voor de plaatsing in de JeugdzorgPlus-instelling zijn verlopen. En met welke argumenten de plaatsing van de jongere tot stand is gekomen. Dit project levert meer zicht op het proces en overwegingen die een rol spelen in een besluit tot plaatsing in een JeugdzorgPlus-instelling of een justitiële jeugdinrichting. Hiermee kunnen de besluitvormingsprocedures over plaatsing in een van beide inrichtingen worden verbeterd volgens richtlijnen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Monitor JeugdzorgPlus

Het ministerie van VWS en de instellingen voor JeugdzorgPlus stimuleren de kwaliteit van de JeugdzorgPlus. Daarom is onder meer de Monitor JeugdzorgPlus gerealiseerd. Hiermee verzamelen de JeugdzorgPlus-instellingen gedurende een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens van de jeugdigen in de JeugdzorgPlus, tot een half jaar na het verblijf.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw informeert voor het openstellen van een nieuwe subsidierondes periodiek naar potentiële onderzoeksvragen van het ministerie van VWS en van JeugdzorgPlus-instellingen. De 3 onderzoeksvragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de informatie en rapportages die de Monitor JeugdzorgPlus heeft opgeleverd. De projecten zijn vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website