Mijn naam is Marie-José van Rooy en sinds begin 2018 vervul ik de rol van implementatiemedewerker bij het cluster Gehandicapten en Chronisch Zieken (GCZ) van ZonMw. Voordat ik 12,5 jaar geleden bij ZonMw kwam werken, was ik onderzoeker en manager in de ggz gezondheidszorg. De rode draad in mijn werk is altijd innovatie en kwaliteitsverbetering van de zorg geweest. Daar loop ik warm voor, ook in mijn nieuwe functie!

Marie-José van Rooy
Implementatiemedewerker Marie-José van Rooy

Impact creëren 

Binnen ons team denk ik mee over hoe we zoveel mogelijk impact kunnen creëren met onze programma’s en projecten. Daarmee bedoel ik dat onze programma’s zichtbaar het verschil moeten maken in de praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat ik pas tevreden ben als ik constateer dat er écht iets verbeterd is voor chronische zieke en gehandicapte mensen. Om impact te creëren is het nodig dat ZonMw precies díe kennis laat ontwikkelen waaraan behoefte is bij de gebruiker van die kennis; zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en natuurlijk de mensen met een chronische ziekte of handicap zelf. Daarom is het belangrijk dat onderzoekers samenwerken met hen. En concrete eindproducten opleveren, zoals een draaiboek of een checklist. Hiermee kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers écht aan de slag.  Zodat we met z’n allen échte verbeteringen tot stand kunnen brengen.

Ervaringsdeskundigen doen mee aan onderzoek

In onze programma’s creëren we ruimte voor de participatie van ervaringsdeskundigen. Mensen met een chronische ziekte of handicap zijn in mijn optiek een vanzelfsprekende samenwerkingspartij bij onderzoek. We weten immers dat samenwerking van onderzoekers met de eindgebruiker de kans op daadwerkelijk gebruik van de ontwikkelde kennis vergroot. Ook hiervoor maak ik me graag sterk in mijn nieuwe rol. 

Kennis voor gemeenten

Mijn speciale aandacht hebben de lokale ontwikkelingen zoals de integrale wijze van werken, maatwerk bieden, eigen netwerk gebruiken, inzetten op preventie en stimuleren van zelfredzaamheid. Dit alles heeft te maken met de transformatie van het sociaal domein binnen gemeenten. Sinds de transities in 2015 heb ik diverse programma’s van ZonMw ondersteund bij hoe zij beter aan kunnen sluiten bij de behoeften en de cultuur van gemeenten. Om hier achter te komen en hoe we kunnen aansluiten bij de cultuur van de gemeentelijke organisatie, organiseer ik bijvoorbeeld werkbezoeken voor mijn collega’s bij gemeenten. Op die manier hoop ik de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap of chronische ziekte te helpen verbeteren.

Passend onderzoek

De gemeenten en de organisaties waarmee zij samenwerken hebben een enorme uitdaging gekregen om het anders en beter te organiseren, faciliteren en uitvoeren. Daar hoort passend onderzoek bij dat ondersteunend is voor de lerende uitvoeringspraktijk. Om gemeenten daarbij te ondersteunen verdiep ik me in kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals actie-onderzoek. Deze vorm van onderzoek kan al tijdens het proces snelle en praktische resultaten opleveren ter ondersteuning van de vernieuwing van het gemeentebeleid en de professionele praktijk. Ik heb een klein prettig leesbaar boekje laten maken waarin drie mooie voorbeelden van vernieuwingen met passend onderzoek staan beschreven. Deze zullen u zeker inspireren!   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website