De JGZ-academie presenteert een nieuwe e-learning: Veilig slapen. De e-learning gaat in op de laatste slaapadviezen, behorend bij de richtlijn Preventie wiegendood. Verder bevat de e-learning verschillende filmpjes en wordt er ingegaan op etnische verschillen bij dit thema.

Richtlijn Preventie wiegendood (2009)

In de richtlijn staan de adviezen beschreven die JGZ professionals aan ouders kunnen/moeten geven om wiegendood te voorkomen. Het gaat om voorlichting over welke factoren het risico op wiegendood verhogen en welke factoren het risico verlagen. In 2017 is een Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood gepubliceerd. Deze LSA sluit aan op de richtlijn en verbindt alle professionals die betrokken zijn bij de preventie van wiegendood.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 

De e-learning maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website