Een brede alliantie van partijen slaat de handen ineen om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, grotendeels gefinancierd door ZonMw, wordt bepaald of de re-integratiemethode is geslaagd. TNO en Tilburg University onderzoeken tot midden 2020 de effecten van de nieuwe re-integratiemethode.

Jaarlijks krijgen circa 40.000 werknemers de diagnose kanker. Hoewel zij in de beginfase andere zaken aan het hoofd hebben dan werk, willen zij doorgaans na de behandeling graag weer aan het werk. Op het werk kunnen zij gewoon werknemer zijn, daarnaast is voor hen behoud van inkomen belangrijk. Maar re-integratie van werknemers met kanker verloopt vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Uiteindelijk verliest een kwart van hen zijn werk.

Nieuwe aanpak

Verzekeraar De Amersfoortse (de opdrachtgever), arbodienst ArboNed en re-integratiebureau Re-turn (de uitvoerders), ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation (de investeerders) werken samen om dit probleem aan te pakken. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak om werknemers die herstellende zijn of hersteld zijn van kanker succesvol terug te begeleiden naar het arbeidsproces en uitval te verminderen.

Hoe werkt het?

140 deelnemers krijgen de komende 2 jaar een intensieve begeleiding aangeboden, uitgevoerd door ArboNed en Re-turn. Uitgangspunt voor de nieuwe aanpak is blijven bewegen, zowel fysiek als mentaal. Dit varieert van het doen van bewegingsoefeningen tot het definiëren van doelstellingen en het leren omgaan met beperkingen. De deelnemers krijgen ondersteuning van coaches die hen met een intensief programma begeleiden. Ook de werkgever is intensief betrokken. Zo wordt hij begeleid bij het voeren van de dialoog met de werknemer.

Health Impact Bond  

Voor de nieuwe aanpak is door ABN AMRO  een innovatieve financiering ontwikkeld: een Health Impact Bond. De investeerders stellen de benodigde financiering van de re-integratieaanpak beschikbaar en dragen het financiële risico. Ze krijgen pas uitbetaald door de opdrachtgever als de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Onafhankelijke beoordelaars bepalen in hoeverre de beoogde doelstellingen bereikt worden. De opdrachtgever betaalt de investeerders vervolgens uit op basis van de door hem gerealiseerde besparingen op verzuimverzekeringen. De investeerders beogen daarmee zowel een sociaal als een financieel rendement te realiseren.

Meer informatie  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website