Vandaag reikte Erik Gerritsen namens het Instituut voor Briljante Mislukkingen voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award Zorg uit. De vakjury en het publiek kozen 'Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing' als winnaar uit 8 genomineerde casussen.

Een speciaal traject voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), bedacht om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten, kwam niet van de grond. Huisartsen vonden het moeilijk patiënten met onverklaarde klachten door te verwijzen. Resultaat was een nieuw zorgtraject zonder patiënten.

Tweede en derde plaats

De tweede plaats ging naar 'Wel genezen niet verzekerd': Patiënten vonden zelf een nieuwe, buitenlandse behandeling tegen gevolgen van Lyme, maar hadden niet de middelen en mogelijkheden om via de officiële manier (evidence-based) ook de zorgverzekeraar te overtuigen.
De derde plaats ging naar het digitaliseringsproject van 'Hotline to Home' uit 2005, om patiënten via beeldverbinding in contact te houden met het thuisfront. Alle betrokken partijen waren enthousiast behalve de patiënten zelf. Zij wilden liever een paar schaarse live-momenten dan beeldbellen. Een zeer actueel project dat zijn tijd een decennium vooruit was.

Lerend vermogen

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne. Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project de volgende keer beter opgezet kan worden. Kortom: mislukkingen zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls. Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector hiertoe een bijdrage leveren.

Jury

De jury bestond dit jaar uit: Cathy van Beek (RvB, UMC St. Radboud); Bas Bloem (Medical director, ParC); Paul Iske (Instituut voor Briljante Mislukkingen); Henk Smid (directeur ZonMw); Edwin Bas (Zorg GfK) en Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis).

Instituut voor Briljante Mislukkingen

De Briljante Mislukkingen Award Zorg is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Partners in de award zijn: ZonMw, Hartstichting, de Hart & Vaatgroep, Zilveren Kruis, Tata, GFK en ABN AMRO. Ambassadeur is Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie, beeldmateriaal en verslag van het evenement www.briljantemislukkingen.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website