De inwerkingtreding van een nieuw beleidskader voor subsidiëring van patiëntenorganisaties is uitgesteld naar 1 januari 2024. Dit maakte minister voor langdurige zorg Conny Helder bekend in een Kamerbrief die ze op 24 juni 2022 verzond. Het uitstel van het beleidskader betekent dat het ZonMw-programma Voor elkaar! met een jaar verlengd wordt. In dit programma kunnen patiëntenorganisaties subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op sociale en maatschappelijke inclusie van mensen met een ziekte of beperking.

In de Kamerbrief geeft minister Helder aan dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt bij het vormgeven van passende zorg, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, het onbeperkt meedoen aan de samenleving en andere doelstellingen uit het coalitieakkoord. Het kabinet werkt hard aan plannen op deze onderwerpen, waaronder aan het nieuwe subsidiekader voor patiëntenorganisaties. Omdat het invullen van de kabinetsambities tijd vergt en patiëntenorganisaties tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de eisen van een nieuw beleidskader is besloten de huidige subsidieregeling met een jaar te verlengen.

Verlenging voor ZonMw-programma Voor elkaar!

De verlenging van het beleidskader betekent ook een verlenging van het ZonMw-programma Voor elkaar! Binnen dit programma kunnen patiëntenorganisaties projectsubsidies aanvragen voor activiteiten voor én door patiënten die ervoor zorgen dat mensen met een ziekte of beperking onbeperkt mee kunnen doen. In haar brief aan de Kamer stelt minister Helder dat het programma sterk verbonden is aan het huidige beleidskader. Daarom is het volgens haar logisch om Voor elkaar! gelijke tred te laten houden met het subsidiekader.

Planning nieuwe subsidierondes

De verlenging van Voor elkaar! betekent dat er in loop van het komende jaar extra subsidierondes worden opengesteld waarin patiëntenorganisaties financiering kunnen aanvragen. De invulling en de planning daarvan is nog niet bekend, naar verwachting kunnen we daar in het najaar meer over melden. Houd hiervoor de website, onze LinkedIn-pagina of onze nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken in de gaten. Wel kunnen we alvast melden dat op 8 juli 2022 een ronde wordt geopend voor afgeronde Voor elkaar!-projecten die een implementatie-impuls willen aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden is vanaf 8 juli te vinden in onze subsidiekalender.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan vooral contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl of telefoonnummer 070 349 54 71.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website