In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw met de uitvoering van het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd. De missie van het programma is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. De eerste subsidieoproep gaat naar verwachting dit voorjaar open.

In het programma is veel aandacht voor preventie, de samenwerking van jeugdhulp met publieke gezondheidszorg, het gezichtspunt van gemeenten en is er ruimte voor onderzoeksvragen die voortkomen uit de actieprogramma’s ‘Zorg voor de Jeugd’ en ‘Kansrijke Start’.

Programmalijnen

Het programma heeft 3 programmalijnen:

1.    Kind en leefwereld
Thema’s onder deze programma lijn zijn: kennisontwikkeling over kind, ouder en gezinsgericht werken, participatie van jongeren en ouders en kennis over (tijdige) hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

2.    Professionals en hun organisatie
Met deze programmalijn wordt effectonderzoek naar –de werkzame elementen van- instrumenten en interventies voortgezet. Ook stimuleren we dat kennis aansluit bij, en toepasbaar gemaakt wordt voor opleidingen voor professionals. En ontwikkelen we kennis over wat werkt bij het organiseren van ruimte voor professionals. Tot slot gaat het om kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken.

3.    Gemeenten
Het stimuleren van kennis over bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschap, het versterken van domein overstijgend werken en preventie en onderzoek naar innovaties en experimenten zijn doelstellingen van deze programmalijn.

Om ervoor zorg te dragen dat onderzoeksresultaten een verschil maken voor jeugdigen en hun ouders, wordt bevorderd dat onderzoeksvragen zo veel mogelijk gesteld worden vanuit hun perspectief. Ook wordt gestimuleerd dat ouders en jongeren participeren in de verschillende projecten. Het programma is een vervolg op het programma Effectief werken in de jeugdsector (2012-2019).

Budget en subsidie

Het programma heeft een totaalbudget van €21 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2025. In het voorjaar van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor onderzoek rond wijkgericht werken.

Meer weten?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website