We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen.

In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1.    Kennisinfrastructuur

Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2.    Nieuwe kennis

De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3.    Praktijkvoorbeelden

Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht, die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep

In de eerste helft van dit jaar gaan we de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voortborduren op Zichtbare schakel & Tussen Weten en Doen

Met onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is al veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast.

Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op wat al is bereikt. We geven een impuls aan kennisbenutting om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Ook baseren we het programma op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.  

In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Dit doen we binnen het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Uiteraard zorgen we voor de nodige aansluiting tussen de programma’s.  

De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website