ZonMw heeft van het ministerie van VWS het verzoek gekregen om een nieuw programma in de langdurige zorg op te zetten voor de komende vier jaar. Dit programma dient een stimulering te zijn van de beweging in de langdurige zorg die onder andere met het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) in gang is gezet.

Het wordt een breed programma voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het richt zich op het ondersteunen van (samenwerkende) cliënten, verleners van zorg en ondersteuning (formeel en informeel) en opleiders en onderzoekers in hun streven naar houdbare en samenhangende zorg en ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning moet beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen om, ondanks beperkingen, te leven zoals zij dat willen.

Aanleiding van dit programma is onder meer het signalement Kennis en co, dat ZonMw opstelde in samenspraak met een groot aantal veldpartijen.

De komende periode houdt ZonMw zich bezig met het ontwikkelen en uitzetten van dit programma, samen met het veld. Ervaringen die zijn opgedaan in het NPO en in andere relevante programma’s en initiatieven worden hierin meegenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website