ZonMw is in januari 2020 met een nieuw programma, ‘Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg’ gestart. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het doel van het programma is om vijf al bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en met elkaar te verbinden, zodat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis wordt gestimuleerd. De deelnemende netwerken richten zich op de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, Multiple Sclerose (MS), SGLVG (‘sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt’) en niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

Samenwerking

Binnen de vijf kennisnetwerken werken mensen van kennis- en zorginstellingen met elkaar samen om de toepassing van nieuwe kennis in de zorg en het onderwijs te bevorderen. De focus ligt op zorginhoudelijk, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en de praktijk. Ook stimuleert het samenwerkingsverband brede verspreiding en implementatie van effectieve interventies.

De kennisnetwerken

De volgende samenwerkingsverbanden hebben een uitnodiging ontvangen om een aanvraag in te indienen:

  • Korsakov Kenniscentrum
  • Expertisecentrum SGLVG De Borg
  • NAH Kennisnetwerk
  • Huntington Kennisnet Nederland
  • Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de inhoud en doelstellingen van het programma verwijzen wij u naar de programmatekst. Wilt u op de hoogte blijven van dit nieuwe programma? Abonneer uzelf dan op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken.

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website