Hoe bevorderen we de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische positie? En hoe zit dit precies in elkaar, wat is effectief, voor wie en waarom? Dat zijn de vragen waar onderzoekers een antwoord op zoeken in 20 nieuwe projecten over gezondheid en werk.

De focus van de projecten is nieuwe interventies ontwikkelen om de gezondheid van werknemers te bevorderen, bestaande interventies aanpassen en onderzoek naar de effectiviteit van interventies. Onderzoekers werken hierin nauw samen met de arbeidsorganisaties om een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding te stimuleren. Daarnaast worden er ook verdiepende data analyses gedaan waarbij naar nieuwe verbanden wordt gezocht tussen leefstijl, gezondheidsgedrag en de werksituatie.

Aanpakken

In samenspraak met de werknemers worden interventies (door)ontwikkeld om de gezondheid van werknemers te verbeteren en om het gebruik van de interventies te vergroten. Ook wil men met verschillende interventies gezonde eetgewoonten stimuleren op het werk en is er aandacht voor interventies speciaal voor werknemers met chronische ziekten.

Start en looptijd

Uiterlijk 1 juni 2018 gaan de projecten van start. De looptijd van de projecten varieert tussen de 18 en 48 maanden. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Werk(en) is gezond

Werk(en) is gezond is een van de 5 deelprogramma’s van het 5e Preventieprogramma, en levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het onderzoek richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek, met specifieke aandacht voor werkenden met een lage sociaaleconomische positie al dan niet met een chronische aandoening.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website