Met financiering vanuit het programma Suïcidepreventie zijn 4 projecten van start gegaan met verspreidings- en implementatieactiviteiten. Binnen deze projecten werken onderzoekers van verschillende onderzoeksprojecten met elkaar samen aan projectoverstijgende activiteiten om suïcidaal gedrag te helpen voorkomen.

De 4 projecten die van start zijn gegaan:

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website