Dit najaar starten 2 projecten die opgedane kennis uit onderzoek gaan vertalen naar praktische toepassingen voor professionals, onderzoekers en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het succesvol invoeren van innovaties.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van innovaties, interventies, instrumenten, richtlijnen en andere toepassingen van resultaten uit onderzoek. Maar als een innovatie werkt, wil dat nog niet zeggen dat deze ook in de praktijk wordt toegepast. Er is nog weinig kennis beschikbaar om de keuze voor een implementatiestrategie goed theoretisch te onderbouwen. 

Project Getting beyond determinants of implementation: Strategies to effectively tackle barriers to the implementation of guidelines in youth care 

De Kindcheck is een richtlijn die zorgverleners handvatten biedt om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in welke factoren belangrijk zijn bij het invoeren van een richtlijn zoals de Kindcheck. Daarna wordt vastgesteld met welke strategieën die factoren beïnvloedt kunnen worden, zodat zorgverleners beter ondersteund kunnen worden bij het invoeren van richtlijnen. In het project wordt een (digitale) beslishulp ontwikkeld waarmee zorgverleners en organisaties kunnen bepalen welke implementatiestrategieën goed bij hen en hun context passen.

Project Implementation strategies for professionals in working with elements of interventions

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van een innovatie is de instructie en training van de professionals die ermee zullen gaan werken. In dit onderzoek wordt ingezet op een actuele innovatie in de jeugdsector, namelijk het werken met elementen van effectieve interventies. Gezocht wordt naar onderbouwde kennis over de training van verschillende typen jeugdprofessionals, die verschillen in opleiding en setting, maar mogelijk allemaal (soms) met deze innovatie gaan werken. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de beste strategieën voor instructie en training van innovaties voor jeugdprofessionals in het algemeen. Daarna worden 2 verschillende trainingsmodules voor het leren werken met elementen van interventies ontwikkeld en aangeboden aan verschillende groepen. De trainingen worden geëvalueerd met de deelnemers om te ontdekken wanneer en waarom voor bepaalde strategieën van training gekozen kan of moet worden.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
De projecten worden gefinancierd vanuit dit programma.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website