Het gebruik van adulte stamcellen en het toedienen hiervan bij patiënten is steeds beter mogelijk. Negen onderzoekers gaan nieuwe toepassingen van adulte stamcellen onderzoeken.

De gehonoreerden

  • Dr. E. van den Akker (Sanquin Research) ontwikkelt een nieuwe behandeling voor sikkelcel ziekte en β- Thalassemie (beide erfelijke bloedarmoede) door in hematopoëtische stamcellen en voorlopercellen het defect in het erfelijk materiaal te repareren.
  • Dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken (Radboudumc) gaat behandeling van botregeneratie en botgroei met lichaamseigen componenten van de patiënt tijdens de operatie onderzoeken.
  • Dr. S.M. Burm (UMC Utrecht) onderzoekt hoe eigen stamcellen in het brein gestimuleerd kunnen worden om beschadigde breincellen te vervangen.
  • Dr. R. Coronel (AMC) gaat onderzoeken hoe gentherapie precies toegediend kan worden op de plek van het infarct om hartritmestoornissen te voorkomen.
  • Prof. dr. C. van Kooten (LUMC) gaat een alternatieve strategie onderzoeken voor het onderdrukken van de afweer bij niertransplantaties. Hij bepalen of het doeltreffend is om bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan Mesenchymale Stromale Cellen (MSC) van de patiënt zelf te gebruiken of van onafhankelijke donoren om het natuurlijke afstootmechanisme te onderdrukken.
  • Dr. M.G. Mullender (VUmc) gaat de doeltreffendheid evalueren van het gebruik van een kunstmatige huid die gekweekt is met eigen cellen van patiënten met grote huidwonden.
  • Prof. dr. D.B.F. Saris (UMC Utrecht) gaat het IMPACT(Instant MSC Product accompanying Autologous Chondron Transplantation)-proces verfijnen, optimaliseren en standaardiseren bij toepassing bij kapot kraakbeen in de knie.
  • Dr. J. Stolk (LUMC) gaat bij patiënten met longemfyseem onderzoeken of een anti-ontstekingsremmende response opgewekt kan worden door stromale cellen uit beenmerg van de patiënt zelf.
  • Dr. L.A. Vonk (UMC Utrecht) onderzoekt de potentiële mogelijkheden om osteoarthritis (gewrichtsontsteking) te behandelen met celdeeltjes/blaasjes die door Mesenchymal Stromal Cells (MSC) afgescheiden worden. Ook gaat zij richtlijnen voor productie, opslag en kwaliteitscontroles voor het gebruik van Mesenchymal Stromal Cells- (MSC-extracellular vesicles) opstellen.

Het programma TAS

Het programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek stimuleert veilige en verantwoorde
nieuwe toepassingen van adulte stamcellen. Hieronder valt onderzoek waarbij stamcellen
direct worden toegediend, of waarbij adulte stamcellen worden gebruikt om een orgaan
of weefsel te maken dat vervolgens in zijn geheel wordt getransplanteerd. Daarbij geldt
dat de benadering vernieuwend moet zijn.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website