De Nederlandse Federatie van UMC’s en ZonMw zijn de trekkers van 3 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Personalised medicine, Regeneratieve geneeskunde en Gezondheidszorg, preventie en behandeling. Deze drie routes samen richten zich op 40 van de in totaal 140 NWA-vragen. De NWA wordt vóór de zomer uitgewerkt via 16 exemplarische routes.

De routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s. Doel is om voortbouwend op de sterkte van de Nederlandse wetenschap vernieuwing te bewerkstelligen door nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen te realiseren en zo de internationale toppositie van onze wetenschap in de toekomst te behouden.
Routeworkshops.

Workshops

Voor alle drie de routes worden workshops georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten zal worden gediscussieerd over de vraag: Waar zijn binnen en met de wetenschap kansrijke, nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen mogelijk om tot beantwoording van de belangrijkste route-vraagstukken te komen?

Op basis van de uitkomsten van de workshops zal de kenniscoalitie, die opdracht kreeg de NWA uit te voeren, een meerjarige investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland opstellen, die in de zomer van 2016 klaar zal zijn.

Digitale raadpleging

Voor de brede route 3 Gezondheidszorg, preventie en behandeling, die alle onderzoeksvelden van ZonMw bestrijkt, zal er in de week van 25 april tot en met 1 mei een digitale raadpleging zijn. Dan heeft u de gelegenheid het inhoudelijke voorwerk van drie themawerkgroepen te becommentariëren en aan te vullen. Dat gebeurt aan de hand van een strak format, om er verzekerd van te zijn dat we alleen vernieuwende gedachten, richtingen en aanpakken binnenkrijgen. De thema’s zijn: preventie, behandeling en gezondheidszorg

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website