Op het mbo komt schoolverzuim en voortijdige schoolverlating vaak voor. ‘M@ZL op het mbo’ is gericht op terugdringen van ziekteverzuim. Deze interventie is in het kader van het Nationaal Preventieprogramma (NPP) en met financiering door ZonMw geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de M@ZL methodiek het ziekteverzuim verlaagt onder mbo-leerlingen en dat jeugdartsen de methodiek als zinvol ervaren.

M@ZL (spreek uit mazzel: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) richt zich op de mbo-leerling, die verzuimt na ziekmelding. De jeugdarts voert het uit in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar of trajectbegeleider. Het doel is onder andere om ziekteverzuimcijfers te verlagen, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen. 'M@ZL op het mbo’ is erkend als goed onderbouwd in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Jeugdarts

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de kenmerken van mbo-leerlingen die frequent of lang verzuimen. Op scholen waar een jeugdarts in het kader van M@ZL aanwezig was, daalde het aantal ziekmeldingen en scoorden leerlingen beter op de items ‘voor jezelf zorgen’ (denk aan eten, wassen, aankleden, boodschappen doen) en ‘vrienden’ (denk aan steun van familie en vrienden). De leerlingen gaven ook een hoog cijfer aan het gesprek met de jeugdarts, namelijk een 8,3.

Implementatie

Het project geeft informatie over de ervaring van jongeren met school en hun opleiding, maar ook de problematiek die onder jongeren speelt. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om te kijken op welke manier zij daar de jongeren het beste kan ondersteunen. Het wordt aanbevolen om voortdurende aandacht te hebben voor de implementatie van 'M@ZL op het mbo' en de rol van de jeugdarts en jeugdgezondheidszorg daarbij.

Het Nationaal Programma Preventie

Vanuit het vijfde programma preventie (PP5) draagt ZonMw bij aan kennisontwikkeling voor het onderdeel ‘Alles is gezondheid….’ van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Alles is gezondheid is het onderdeel van het NPP waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen. De afspraken, ook wel pledges, zijn bedoeld om een beweging op gang te brengen die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website