De berichten in de media over ZonMw en een casus uit 2015 waarin sprake is van schijn van belangenverstrengeling waren voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanleiding om de Tweede Kamer actief te informeren.

In haar brief van 3 oktober vraagt demissionair minister Schippers meer informatie over de werkwijze van ZonMw. Daarnaast zijn er ook Kamervragen gesteld. 

Antwoorden van ZonMw

Op dit moment is ZonMw bezig de minister van de gevraagde informatie te voorzien. Omdat ZonMw jaarlijks gemiddeld zo’n 70 subsidierondes heeft met daarin gemiddeld zo’n 1.800 subsidieaanvragen, neemt de beantwoording van de vragen enige weken in beslag. Dit betekent dat ZonMw in deze periode niet actief met informatie over deze kwestie naar buiten treedt. De eerste prioriteit ligt nu bij het informeren van de minister. Nadat het ministerie is geïnformeerd, zal ZonMw in overleg met het ministerie van VWS hierover actief naar buiten treden. 

Berichten in de media

De berichten in de media zijn gebaseerd op een bezwaarprocedure uit 2015 waarin de bezwaarcommissie spreekt over de schijn van belangenverstrengeling. In 2015 heeft de bezwaarcommissie geconstateerd dat ZonMw de Gedragscode Belangenverstrengeling onvoldoende heeft nageleefd; in de beoordelingscommissie zaten leden die zelf een aanvraag hadden ingediend in de betreffende subsidieronde. Dit betekent echter niet dat commissieleden hun eigen subsidieaanvragen hebben beoordeeld zoals enkele media willen doen geloven. Indien een commissielid direct betrokken was bij een subsidieaanvraag in een ronde waarvan hij of zij ook in de beoordelingscommissie zat, dan is dit commissielid nooit betrokken geweest bij de beoordeling van de betreffende subsidieaanvraag. Dit geldt niet alleen voor de schriftelijke beoordeling, maar ook voor de mondelinge bespreking van de aanvraag en de prioritering van alle aanvragen tijdens de vergadering. Desondanks betreurt ZonMw dat zij in betreffende casus de Gedragscode Belangenverstrengeling onvoldoende heeft nageleefd. ZonMw heeft na deze bezwaarprocedure in 2015 de controle op de naleving van deze Gedragscode Belangenverstrengeling verscherpt. Wanneer een commissielid van een regulier programma directe betrokkenheid heeft bij een subsidieaanvraag, is deze volledig uitgesloten van beoordeling en voorbereiding van desbetreffende subsidieronde.

Gerelateerd nieuws

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website