ZonMw heeft een nieuw digitaal loket: Mijn ZonMw. Met Mijn ZonMw kunt u als indiener uw projectideeën en subsidieaanvragen indienen en volgen. Ook kunt u tijdens de looptijd van uw project veel zaken rondom uw project regelen. Commissieleden en referenten gaan voor het beoordelen van voorstellen ook gebruik maken van Mijn ZonMw.

Mijn ZonMw is de vervanger van ProjectNet. Vanwege een overgangsfase van ProjectNet naar Mijn ZonMw, werkt ZonMw tijdelijk met beide systemen.

Welk systeem kiest u:

  • Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? In de subsidieoproep staat vermeld via welk digitaal loket u uw projectidee of subsidieaanvraag indient;
  • Als u een lopend of afgerond project heeft, kiest u alléén voor Mijn ZonMw indien u hier bericht over heeft ontvangen. Anders kiest u voor ProjectNet. Als u het verzoek krijgt een voortgangs- of eindverslag in te dienen, staat hier duidelijk in voor welk systeem u kiest.

Indienen bij de programma’s Veni (subsidieoproep open op 1 november 2018) en Zwangerschap en Geboorte 2 (subsidieoproep open begin december 2018) gaat nu via het nieuwe digitale loket: Mijn ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website