Grootschalig onderzoek naar de afbouw van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking is in een afrondende fase beland. De studie van de Rotterdamse Academische Werkplaats GOUD is in aanpak en omvang uniek te noemen.

 

De laatste metingen van het onderzoek naar de afbouw van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag zijn afgerond. Maar liefst 88 deelnemers deden mee aan dit unieke onderzoek van de Academische Werkplaats GOUD van het Erasmus MC. Niet eerder is er wereldwijd een vergelijkbare studie gedaan die onderzoekt waarom afbouw vaak niet lukt. Onderzoeker en arts-VG Sylvie Beumer is enthousiast over het verloop. 'We hopen straks met dit onderzoek – als de resultaten bekend zijn - een verschil te betekenen in de zorg.'

Belang onderzoek

Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat antipsychotica helpen bij gedragsproblemen. Beumer: 'De ongunstige bijwerkingen, zoals suikerziekte, verhoogd cholesterol, afvlakking van emoties, sufheid, en bewegingsstoornissen zijn overtuigend aangetoond. Deze bijwerkingen hebben dus invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. Toch blijkt afbouw in de praktijk vaak niet te lukken. Het is onduidelijk waardoor de afbouw vaak faalt.'

Film  

Om meer aandacht te vragen voor de dilemma’s die spelen bij het afbouwen van antipsychotica, maakte GOUD een film. Beumer: 'In deze film delen we het persoonlijke verhaal van drie deelnemers Jeremy, Kelly en Jan. Ondanks dat de resultaten van het onderzoek nog niet bekend zijn, laat de film zien hoe complex een afbouwproces kan verlopen en welke impact het kan hebben op de cliënt en diens omgeving.' Bekijk de film: Waarom lukt het afbouwen van antipsychotica vaak niet? op YouTube

Resultaten eind 2023

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? Beumer: 'Nu de laatste data is verzameld, kunnen we een start maken met de analyses. Een spannende periode waarin we gaan zien of we ook daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken waar we zo op hopen. De eerste resultaten verwachten we eind 2023. Uiteindelijk zullen we deze resultaten teruggeven aan de betrokkenen, maar ook publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.'

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Of over de Academische werkplaats GOUD?

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website