Holoclar – het middel tegen stamceldeficiëntie - heeft de Galenusprijs 2016 gewonnen. Dankzij dit geneesmiddel kunnen patiënten die blind zijn door de zeldzame oogaandoening limbale stamceldeficiëntie weer (een groot deel van) hun zicht terugkrijgen.

De jury benoemde Holoclar tot winnaar, omdat dit middel een treffend voorbeeld is van ‘personalised medicine, waarbij met de stamcellen van de patiënt zelf hoornvlies wordt gemaakt. Ook bewonderde de jury de publiek-private samenwerking die aan de ontwikkeling van het middel ten grondslag ligt.

Limbale stamceldeficiëntie is een oogziekte die ontstaat door verbranding van die delen van het oog, waar de cellen van het hoornvlies normaliter vernieuwd worden. Deze geavanceerde therapie komt nu voor patiënten in Europa beschikbaar waardoor er naar verwachting jaarlijks ruim 1000 Europeanen profijt zullen hebben van de ontwikkelde behandeling tegen deze ziekte.

Galenus Researchprijs

De Galenus Researchprijs voor een veelbelovende jonge wetenschapper is uitgereikt aan apotheker-farmacoloog prof.dr. Hiddo Lambers Heerspink van het UMC Groningen voor zijn onderzoek naar diabetes en nieraandoeningen. Ook in dit onderzoek is er een grote rol weggelegd voor personalised medicine.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website