Een breed gezondheidsonderzoek , ontwikkeld door o.a. de GGD'en en het RIVM, helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en psychische gezondheidseffecten en de behoeften en problemen van burgers als gevolg van de coronacrisis en de uitgestelde gezondheidszorg.

Mensen die fietsen

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om deze zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en psychische gezondheidseffecten nodig, de te ontwikkelen gezondheidsmonitor helpt hierbij. Zo kunnen beleidsmakers en burgers beter geadviseerd worden. 

Samenwerken aan de integrale gezondheidsmonitor COVID-19


Het Netwerk GOR bestaande uit  GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ zetten zich samen met de GGD’s in voor de ontwikkeling van deze integrale, brede gezondheidsmonitor COVID-19. De monitor richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Het netwerk  bouwt met deze gezondheidsmonitor voort op bestaande onderzoekstructuren met een verzameling van 5 bestaande monitors met extra vragen over COVID effecten en kort cyclische dataverzameling op specifieke punten. Bij de ontwikkeling worden partijen zoals NJI, NZa, Trimbos en CBS betrokken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19. De opstartfase van het onderzoek coördineren het ministerie van VWS, VNG en ZonMw gezamenlijk.

Monitor opzetten


Het programma heeft een looptijd van 5 jaar met als doel: een solide informatiebasis creëren over de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis. De experts uit het consortium bepalen welk type gezondheidseffecten doorlopend onderzocht worden en welke instrumenten hierbij nodig zijn. Daarnaast kijken ze hoe de resultaten doorlopend gerapporteerd en geadviseerd moeten worden. Ook worden analyses van bestaande (wetenschappelijke) (inter) nationale kennis over gezondheidseffecten van pandemieën -en COVID-19, in het bijzonder- meegenomen. Daarna worden er nieuwe metingen uitgevoerd. Deze brengen gezondheidsrisico’s en beschermende factoren, respectievelijk ontwikkeling van de gezondheid en zorggebruik over de tijd in kaart. Vervolgens adviseert het netwerk GOR, op basis van de resultaten, lokale, regionale en nationale beleidsmakers en zorgprofessionals over de uitkomsten.

Adviseren en ondersteunen beleidsvorming


Het doel is om lokale, regionale instanties en het ministerie van VWS te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. De informatie uit de monitor helpt bij het bieden van handelingsperspectieven voor lokale bestuurders. Ook kan de juiste informatie worden ingezet bij het (door)ontwikkelen van interventies bij specifieke gezondheidseffecten.

Lees meer over onderzoek naar corona en COVID-19

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website