Vandaag 16 juni 2015 overhandigde de Alliantie Gender & Gezondheid aan het ministerie van VWS de kennisagenda Gender en Gezondheid. De Kennisagenda biedt een overzicht van het grote aantal lacunes in de kennis over gender en gezondheid.

Er bestaat in de gezondheidszorg onvoldoende kennis over specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Bovendien wordt de kennis die er wel is, lang niet altijd gebruikt. Dit heeft flinke consequenties: van verkeerde diagnoses en hogere ziektelasten tot inadequate behandelingen en daarmee een lagere kwaliteit van leven.

Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid

De kennisagenda toont aan dat er nog veel onderzoek en implementatie van bestaande kennis nodig is om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in gezondheid en ontvangen zorg te verminderen. De Alliantie pleit daarom voor een meerjarig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.

Reactie minister

Namens de minister liet de directeur-generaal Bas van den Dungen blijken oog te hebben voor de problemen: 'Het ministerie gaat middelen beschikbaar stellen om de kennisagenda die nu is opgesteld over dit belangrijke onderwerp verder te brengen.'

Verschillen 

Vrouwen leven gemiddeld 3,5 jaar langer, maar het verschil in levensverwachting zonder chronische ziekten is bijna 7 jaar in het voordeel van mannen. Ook rapporteren vrouwen een lagere kwaliteit van leven dan mannen, bezoeken ze de huisarts meer en worden ze vaker opgenomen in een ziekenhuis. Vrouwen hebben daarnaast 60% meer kans op bijwerkingen van medicijnen dan mannen en zijn vaker psychisch ongezond. 

Kennisagenda

De kennisagenda benoemt een groot aantal lacunes die vragen om onderzoek waarmee bestaande vermijdbare gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind. De agenda is tot stand gebracht door ZonMw in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld. 

Alliantie Gender & Gezondheid

De Kennisagenda is een product van de werkgroep onderzoek van de Alliantie Gender & Gezondheid. De Alliantie Gender & Gezondheid, in 2012 opgericht op initiatief van WOMEN Inc., pleit ervoor dat binnen de gezondheidszorg meer rekening wordt gehouden met sekse en gender.

Meer informatie

  • Kennisagenda
  • Schema man/vrouw-verschillen
  • Factsheet feiten en voorbeelden man/vrouw-verschillen
  • Toelichting Kennisagenda Gender en Gezondheid
  • ZonMw-themapagina Diversiteit
  • Interview op Radio 1 over genderverschillen in de zorg (van maandag 15 juni)
  • Voor inhoudelijke vragen over de Kennisagenda kunt u contact opnemen met Margo van den Berg, tel. (070) 349 52 97
  • Pers kan contact opnemen met Anneloes Leijssen van WOMEN Inc., tel. (020) 788 42 31 of (06) 14 53 00 38
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website