Op vrijdag 19 januari j.l. vond de matchmakingbijeenkomst plaats voor de subsidieoproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’. Uit alle windrichtingen en vanuit een breed scala aan disciplines kwamen belangstellenden naar ZonMw in Den Haag om potentiële samenwerkingspartners te ontmoeten.

Met als doel nieuwe samenwerkingsverbanden te vormen voor onderzoek naar de effecten van de leefomgeving op gezondheid en deelname aan de maatschappij. Na een dag lang aftasten en kennismaken zijn de eerste contacten gelegd. Nieuwe en bestaande consortia kunnen tot 6 maart 2018, 14.00 uur een aanvraag indienen.

Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk

In haar welkomstwoord onderstreepte Hetty Linden, voorzitter van de programmacommissie, het belang van multidisciplinaire samenwerking. ‘De inrichting van een gezonde leefomgeving en het onderzoek naar de effecten daarvan is niet een taak die door één partij kan worden opgepakt. Daarvoor is nodig dat kennisinstellingen, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk vanuit verschillende domeinen hun kennis en krachten bundelen.’

Kennis uit de praktijk

De dag startte met een inleiding over de subsidieoproep en vijf inhoudelijke presentaties van sprekers die in de praktijk al de nodige kennis en ervaring met de gezonde leefomgeving hebben opgedaan:

Meer informatie

Volgende week publiceren we een uitgebreid verslag van deze matchmakingbijeenkomst op de ZonMw pagina Maak ruimte voor gezondheid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website