Wat gebeurt er eigenlijk met de innovaties nadat de projectsubsidie is afgelopen? Hoe zorg je dat de innovatie structureel wordt gefinancierd door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar?

Veel zorgvernieuwing komt met projectsubsidies tot stand. Maar een structurele bekostiging van de innovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. ZonMw heeft daarom ZorgmarktAdvies gevraagd een stappenplan te ontwikkelen voor het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg. Het stappenplan van ZorgmarktAdvies is een hulpmiddel om zicht te krijgen op wetten, regels en mogelijkheden rond zorgbekostiging. 

Het stappenplan richt zich concreet op de volgende partijen:
1. Projectleiders van innovatieve projecten in de ouderenzorg
2. Financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

Masterclass 

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseert ZorgmarktAdvies in samenwerking met ZonMw de masterclass: ‘Realiseren van structurele bekostiging van innovatieve ouderenzorg’

De masterclass bestaat uit: 

  • het verkennen van de mogelijkheden voor het realiseren van structurele bekostiging
  • het leren van best practices
  • het onderling uitwisselen van ervaringen
  • het gezamenlijk oplossen van concrete, door de deelnemers aangedragen knelpunten

De masterclass is bedoeld voor projectleiders van ZonMw. Deelname is gratis en er geldt een maximum van 15 deelnemers. Aanmelden kan via deze link.

Lees meer over het stappenplan en bekijk het interview met ZorgmarktAdvies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website